Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
3 - rozwiń dotyczy biletów autobusowych zapytanie Grażyna Emilia Śledzińska 2019-06-10 2019-06-17
2 - rozwiń dotyczy uchwały Nr II/12/2018 w sprawie okreslenia zadań oraz wysokości środków PFRON do realizacji w 2018 r. zapytanie Grażyna Emilia Śledzińska 2018-11-30 2018-12-10
1 - rozwiń Testowa iterpelacja interpelacja Aleksander Paweł Gappa 2018-11-29